Zacatepec Mixtec NT

Хэл: Santa María Zacatepec Mixtec

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc.