Judson Bible

Хэл: ဗမာ

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Public Domain.

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 1933 McGuire revision (public domain)