Evangelhos em Mirandês

Хэл: Mirandese

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

Evangelhos em Mirandês © Sociedade Bíblica, 2014