Ma Mʉweni Sulumani ge Melefit

Хэл: Muyang

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл