To Ngü Mürü ka Me bete Gina Ngü (S Sudan)

Хэл: Mündü

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators 2005