Gae Mataiwa

Хэл: Maiwa (Papua New Guinea)

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.