An Maayo na Barita Hali sa Dios

Хэл: Masbatenyo

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл