Te Kawenata Hou

Хэл: Māori

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

(c) The Bible Society in New Zealand Inc. 1952, 2008

Maps (c) United Bible Societies 1976, 1978