Aɓan 'am wiya awan

Хэл: Mbuko

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.