SEBR SÕNGO

Хэл: Mossi

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 1998 Alliance Biblique du Burkina Faso