Mejəwey-mey Mawiya

Хэл: Mofu-Gudur

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

©Wycliffe Bible Translators, 2007