Yeesus Opor Eliwa

Хэл: Mauwake

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 1998, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.