Makua New Testament 2015

Хэл: Makhuwa-Meetto

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

Makua New Testament © The Word For The World, 2015.