Morokodo

Хэл: Morokodo

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

 © 2010, Pioneer Bible Translators