Dzam Weɗeye

Хэл: Merey

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл