Livulu lya Shukulu Kalunga

Хэл: Mbunda

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

©The Bible Society of Zambia, 2006