Naawunni Kunni Paalli

Хэл: Mampruli

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, 2001