Lologena Wo Kienane Yesu Kristo

Хэл: Lewo

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.