Revised Luganda Bible

Хэл: Luganda

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Bible Society of Uganda