Bibele ye Kenile (Catholic Edition)

Хэл: Lozi

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Bible Society of Zambia 2009