Sangola Eenyakune

Хэл: Lobala

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

ACOTBA-SUBO en collaboration avec © 2018, Wycliffe Bible Translators, Inc.