Limbum New Testament

Хэл: Limbum

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

@ Bible Society of Cameroon