A Turoxoian Faꞌui Sina Piran

Хэл: Kara (Papua New Guinea)

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.