aúná-aimba simái tarúmakain-kwasai

Хэл: Kosena

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 1980, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.