ʼWʋsuslolue loluu ʼsɛbhɛ

Хэл: Kouya

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл