Kwanga New Testament

Хэл: Kwanga

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.