Bais ula mumuru aime iesu

Хэл: Kuot

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.