Sei di Uka Ago Ruaka

Хэл: Doromu-Koki

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.