Iesu Keliso Hotoe Tumu

Хэл: Mountain Koiali

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 1981, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.