MANÖ KAMƗŊ

Хэл: Kobon

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Copyright: Bible Society of Papua New Guinea with Wycliffe Bible Translators, Inc.

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

©BSPNG