Kenyah New Testament

Хэл: Kenyah

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл