God riiti maji kepi

Хэл: Kwoma

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 1974, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.