Na-kel-gati-an Veveu — Nasoruan siGot len nasoruan ta Uluveu

Хэл: Maskelynes

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл