Sisipac Ac Ɋelia

Хэл: Kube

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

Global Bible Translation