Q'eqchi Bible

Хэл: Kekchí

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл