New Testament

Хэл: Kabiyè

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл