Hră Ơi Adai Pơhiăp

Хэл: Jarai

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© United Bible Societies, 2016