Diodati Bible

Хэл: Italiano

Орчуулгын тухай мэдээлэл

The Diodati Bible was published in 1885

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

Public domain