Perjanjian Baru dalam Terjemahan Sederhana Indonesia Edisi Kedua

Хэл: Indonesia, bahasa

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2013 oleh Yayasan Alkitab BahasaKita (Albata)