U Bulungana U Niga

Хэл: Halia

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл