Naawun yatogiri, Piiligu gbaŋŋu

Хэл: Hanga

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

©Ghana Institute of Linguistics, Literacy & Bible Translation (GILBTT)