Gbaya Bible

Хэл: Northwest Gbaya

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл