Le Nouveau Testament en langue Dida

Хэл: Yocoboué Dida

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2013 Bible Society of Côte d'Ivoire