SBL Greek New Testament

Хэл: Ελληνιστική

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

Copyright 2010 by the Society of Biblical Literature and Logos Bible Software