Nuevo Testamento Guaraní Pe

Хэл: Guaraní: Western Bolivian

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2012, Ethnos360 (New Tribes Mission). All rights reserved.