Jisas Kandjiyebe Wopake

Хэл: Kandawo

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.