Bible Segond 1910

Хэл: Français

Орчуулгын тухай мэдээлэл

The first edition of the Bible Segond was published in 1910

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

Public Domain