Farongoe Lea Ana Fataleka

Хэл: Fataleka

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2017 Wycliffe Bible Translators, Inc.