Itou Nomo Hilou Beele

Хэл: Ogea

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.