Bibulu Jinmiire ni

Хэл: Djimini Senoufo

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

 © 2015 Wycliffe Bible Translators, Inc.